omslag titel

Birgit Pfeifer heeft de volgende publicaties op haar naam staan.

 • 2020, december: essay 'Doe wat je niet doet'. Pfeifer, B. (2020). Doe wat je niet doet. In D. den Bakker (Red.), Geborgenheid. Thuiskomen in de wereld (pp. 50–59). Ten Brink.
 • 2019, december: 'Verschillen waarderen: aandacht voor diversiteit in het mbo' in Vaktijdschrift Profiel.
 • 2019, april: 'Verschillen waarderen' (practorale rede)
 • 2018, november: 'Radicalisering: Onderwijs moet van veiligheidsperspectief naar dialoog' op website Verus.
 • 2018, juni: 'Jongeren ronselen voor een betere wereld - In gesprek met pedagoog Stijn Sieckelinck over reradicaliseren van idealen' in Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie.
 • 2018, juni: 'School shootings: op zoek naar zin de weg kwijtraken' in Pedagogiek in praktijk, nr. 103.
 • 2018, maart: 'Leren omgaan met existentiële vragen' door Birgit Pfeifer en Ruth Hessel in Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie.
 • 2016, juli: 'Radicaal anders. Bildung vraagt om een andere aanpak van radicalisering.' Lezing tijdens 'Bildung (ont)wapent', de tweede landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders, georganiseerd door Internationale school voor wijsbegeerte.
 • 2016, juli: Birgit Pfeifer en Ruard Ganzevoort: 'Tell Me Why? Existential Concerns of School Shooters' in Religious Education.
 • 2015, november: brochure "Alliantie tegen polarisatie en radicalisering" (uitgave Radicaal Anders, K-Next, Hogeschool Windesheim)
 • 2015, maart: "The Implicit Religion of School Shootings: Existential Concerns of Perpetrators Prior to Their Crime" in Journal of Religion and Violence
 • 2014, november: "Which existential concerns are found in autobiographical expressions of school shooters prior to their crime?" Paper voor de Religion and Education Association Annual Meeting, Chicago (USA).
 • 2013, juli: “Tell me why? Which existential struggles are found in autobiographical expressions of school shooters prior to their crime and what they tell us about their motives?“ Paper voor de National School Safety Conference, Las Vegas (USA).
 • 2013, april: “Meaningless – yet full of meanings: existential issues among school shooters”. Paper voor de conferentie van de International Academy of Practical Theology (IAPT) in Toronto (Canada). Auteurs: Birgit Pfeifer en Ruard Ganzevoort.
 • 2011, augustus: “Can we prevent school shootings?” Paper voor de Conferentie van de Association for Teacher Education in Europe (ATEE) in Riga (Letland). In deze paper wordt de onderzoeksvraag gesteld: Wat moeten leraren weten en wat kunnen ze doen om school shootings te voorkomen?
 • 2011: "Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen” Medeauteur van deze handreiking door Regioplan, in opdracht van het Ministerie van OCW.
 • 2010, augustus: “School Shootings: Warningsignals” Paper voor de Conferentie van de Association for Teacher Education in Europe (ATEE) in Boedapest (Hongarije). In deze paper worden waarschuwingssignalen van school shooters geanalyseerd en wordt een model voor het beoordelen van dreigniveaus geïntroduceerd.