omslag titel

Birgit Pfeifer (foto: Mariska Kerpel)

Welkom op mijn website

Ik ben in 1965 geboren in Graz, Oostenrijk. Na het gymnasium ging ik godsdienstwetenschap en germanistiek studeren aan de Karl Franzens Universiteit in Graz. Na mijn studie werkte ik een aantal jaren bij Radio Trans Alpin als redacteur en presentator, en later werd ik persvoorlichter van de gemeente Innsbruck. In 1993 verhuisde ik naar Nederland.

Docent en onderzoeker

Ik studeerde in 2001 als master of arts af in Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 behaalde ik de eerstegraads lesbevoegdheid Duits (Hogeschool Utrecht). Ik werkte als docent op verschillende scholen in het (v)mbo, havo en vwo. In 2003 kwam ik als lerarenopleider Duits en later als hoofddocent curriculum bij de lerarenopleiding van Windesheim te werken.

Veranderkundige en procesbegeleider

Naast mijn werk bleef ik altijd studeren. Zo heb ik een opleiding tot supervisor gevolgd en heb ik bij SIOO (Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) de opleiding ‘Sturen van veranderingen in organisaties’ afgerond.

Wetenschapper

In 2017 promoveerde ik bij prof. dr. Ruard Ganzevoort (Vrije Universiteit, faculteit Godgeleerdheid). Titel van mijn proefschrift is 'School shootings: existential concerns and implicit religion'. In de loop van het onderzoek ben ik ook geïnteresseerd geraakt in geradicaliseerde extremististische jongeren, omdat ik heb ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn tussen school shooters en andere potentieel gewelddadige eenlingen (lone wolves).

Vervolgens heb ik mij in mijn onderzoeksactiviteiten gericht op diversiteitsvraagstukken, inclusie en gelijke kansenbeleid.

Practor Verschillen Waarderen

Sinds 2018 werk ik (naast de onderzoeksfunctie bij Windesheim) als practor (mbo lector) Verschillen Waarderen bij de Federatie christelijk mbo (federatie van 7 ROC’s uit heel Nederland). Als practor begeleid ik organisaties bij vraagstukken rondom diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Adviseur en trainer diversiteit en inclusie

Gebaseerd op mijn onderzoek rondom diversiteit, inclusie en gelijke kansen heb ik professionaliseringsactiviteiten ontwikkeld en werk ik als adviseur diversiteit en inclusie. Kijk daarvoor verder onder Pfeiferadvies.

(Fotografie: Mariska Kerpel)

 

Mijn Linked-in page

Volg mij op Twitter